Avís legal

Ref: v1.0

Data: 10-02-2022

El titular del domini web, Jorge Garcés, NRT: F-370851-D, comerç AUMENTIUM (d'ara endavant AUMENTIUM), amb domicili fiscal en Avinguda del Fener número 9, pis 4 porta 3, en Escaldes Engordany (Principat d'Andorra).

L'objecte social d’AUMENTIUM és la prestació de serveis de tecnologies de la informació, informàtica, comerç electrònic i assessoria tècnica a empreses.

Si té algun dubte o desitja parlar amb nosaltres pot dirigir-se a la pàgina de contacte.

1.- ​ TERMES I CONDICIONS

AUMENTIUM recomana la lectura dels Termes i Condicions del lloc web (d'ara endavant “Condicions d'Ús”) que recullen els termes i condicions aplicables als qui visiten i naveguen pel lloc, en conjunció amb la legislació andorrana vigent. AUMENTIUM pot modificar aquestes Condicions d'Ús, per la qual cosa li recomanem que les consulti amb freqüència i prengui nota dels canvis o modificacions que s'hagin pogut produir. AUMENTIUM no pot garantir la disponibilitat i el funcionament continu del lloc web, ja que depèn dels seus proveïdors, però quan sigui possible, advertirem als usuaris de qualsevol mal funcionament.

2.- ​ ACCÉS AL LLOC WEB

L'accés a aquest Lloc o la seva utilització per part de l'usuari és gratuït i suposa l'acceptació de les Condicions d'Ús d'aquest. L'usuari accedeix a www.aumentium.com sota la seva pròpia responsabilitat. Els continguts i serveis als quals s'accedeix tenen com a única finalitat la difusió d'informació sobre les activitats i productes oferts per AUMENTIUM.

L'usuari es responsabilitza de l'accés i ús correcte del lloc web, d'acord amb la llei i els principis de bona fe, moralitat i ordre públic, així com del compromís d'observar diligentment qualsevol instrucció addicional relacionada amb aquest ús i accés proporcionada per AUMENTIUM. AUMENTIUM no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, derivades del mal ús que l'usuari realitzi del lloc web, els serveis, els continguts, els vincles i els hipertexts inclosos en el lloc web. Les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés o ús del lloc web o dels continguts allotjats són responsabilitat de l'usuari. La inclusió de links o enllaços a altres URLs té una finalitat merament informativa i no suposa que AUMENTIUM recomani i/o certifiqui aquestes webs, sobre les quals no exerceix cap mena de control, ni és responsable dels seus continguts.

3.- EXACTITUD DELS CONTINGUTS

AUMENTIUM farà tot el possible perquè la informació del seu lloc web sigui exacta i estigui actualitzada, però no pot garantir-lo. No obstant això, AUMENTIUM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions dels continguts i serveis de la web en relació amb les presents condicions i amb qualssevol elements, inclòs el disseny i configuració de la seva pàgina web. AUMENTIUM no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre els seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seva pàgina web.

4.- ​PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts que es mostren en el lloc web i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, dibuixos de marques o qualssevol altres signes d'ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’AUMENTIUM o d'altres titulars que hagin prestat el seu consentiment per a la inclusió en el lloc web. En cap cas es concedirà llicència, retracte, transmissió, o cessió total o parcial d'aquests drets, ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense el previ i exprés consentiment per escrit d’AUMENTIUM o dels altres titulars afectats. Per a establir un enllaç al lloc web d’AUMENTIUM des d'un altre lloc web, serà necessari el consentiment previ, exprés i per escrit d’AUMENTIUM.

Les imatges incloses en el lloc web a través de fotografies de l'organització, del seu personal i/o dels clients d'AUMENTIUM s'obtenen mitjançant les corresponents aprovacions i consentiments i estan protegides per la legislació vigent. AUMENTIUM és el titular i beneficiari d'aquests drets. Vostè accepta que l'accés a la pàgina web i als seus continguts no li atorga cap dret de propietat sobre aquestes imatges, ni el dret a editar-les, modificar-les, explotar-les, malversar-les, comercialitzar-les o realitzar qualsevol acte de vilipendi, confusió, aprofitament de la seva reputació o qualsevol acte de competència deslleial que vulneri els drets de propietat intel·lectual. Per tant, vostè es compromet a utilitzar aquesta informació únicament per al seu ús personal sense pujar-la a les xarxes socials, i a no realitzar, directament o indirectament, cap explotació comercial dels continguts o de qualsevol altra acció que afecti els drets d'imatge, industrials i/o de propietat intel·lectual dels seus titulars.

5.- ​COMPROMISOS I RESPONSABILITATS

AUMENTIUM es compromet a no publicar publicitat enganyosa. A aquest efecte, AUMENTIUM no considerarà publicitat enganyosa els errors formals o alfanumèrics que puguin trobar-se en les diferents seccions del lloc web.

AUMENTIUM no es responsabilitza de l'ús incorrecte per part d'usuaris no autoritzats dels noms de marca, noms de producte i noms comercials que apareixen en el lloc web, i que no són propietat d’AUMENTIUM. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des del lloc web.

AUMENTIUM es compromet a no enviar correus electrònics publicitaris o promocionals o altres mitjans de comunicació electrònica sense identificar-los com a comunicacions electròniques comercials i sense que prèviament hagin estat sol·licitats o autoritzats pels destinataris, tal com estableix la legislació vigent.

6.- ​POLÍTICA DE PRIVACITAT

AUMENTIUM garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot consultar la nostra política de privacitat.

7.- ​POLÍTICA DE COOKIES

AUMENTIUM garanteix el compliment de la normativa vigent en aquesta matèria, pot consultar la nostra política de cookies.

8.- ​ÚS DE DIFERENTS MITJANS SOCIALS

Perquè AUMENTIUM pugui difondre la seva activitat i objecte social utilitza diferents xarxes socials. Per això, l'accés i ús d'aquestes xarxes requereix l'acceptació dels termes i condicions. Així mateix, AUMENTIUM l'informa que:

AUMENTIUM  ​Tots els drets reservats.

·  Avís legal  ·  Política de privacitat  ·  Política de cookies  ·

·  Avís legal  ·  Política de privacitat  · 
·  Política de cookies  ·